7 § Toimivalla ympäristöllä tarkoitetaan tässä rakennettua ja luonnon ympäristöä. Rakennettu ympäristö pitää valtion tasolta huolehtia niin, että rahoitus liikenneväylille ja muulle infrastruktuurille rakentuu tasapuolisesti asukasmäärän mukaan. Luonnonympäristöstä huolehtiminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi ympäristön merkittävästä turmelemisesta seuraa asianmukainen rangaistus. Esimerkiksi, jos tehdas toiminnallaan tuhoaa ilman oikeutta muiden omistaman järven, tehtaan omistajan tulee korvata tai korjata asia. Mutta, esimerkiksi normaali retkeily ei ole ympäristön merkittävää turmelemista. Ympäristöasioista vastaa:
10 Ympäristöministeriö.