4 § Vapauksilla ja oikeuksilla tarkoitetaan:
1) Ajatuksen, omantunnon, uskonnon, salaisuuden ja sanan vapaus. Jos joku ajatus on huono, pitää selittää miksi, ei kieltää.
2) Vapaus omistaa, ostaa ja myydä. Etsintälupa vain, kun todennäköinen syy.
Poikkeuksena on, valtiolle annetaan oikeus kerätä arvonlisäveroa ja käyttömaksuja tarvittaessa kohdassa 2§ mainittujen yhteisten asioiden hoitamiseen.

3) Oikeus vaatia valtiota puuttumaan epäkohtiin.
4) Vapaus puolustaa itseään ja omaisuuttaan. Tarkoittaa myös oikeutta kantaa ja omistaa ase. Jos aseella tekee rikoksen, on oikeus tulla tuomituksi sen mukaan.
5) Kokoontumisvapaus.
6) Vapaus kieltäytyä tappamasta ketään/mitään.
7) Oikeus puolueettomaan nopeaan julkiseen oikeudenkäyntiin. Kaikki ovat syyttömiä, kunnes toisin todistetaan.
8) Oikeus lisääntyä ja saada lapsia ilman rajoituksia.

9) Ruumiin koskemattomuus, valtiolla ei ole oikeutta laittaa minkäänlaista merkkiä kansalaiseen, tai käyttää kansalaisen ruumista, ilman henkilön antamaa suostumusta. Minkäänlainen merkintä tai sen puute ei saa rajoittaa kansalaisen oikeuksia.

Vapauksien ja oikeuksien toteutumisesta vastaavat:
01 Eduskunta, kokonaisuuden hallinta.
02 Tasavallan presidentti, kokonaisuuden hallinta ja edustaminen.
03 Oikeusministeriö, oikeusjärjestys ja -turva.
04 Sisäministeriö, sisäinen turvallisuus.
05 Ulkoministeriö, turvallisuus ulkomailla ja ulkopolitiikka.
06 Puolustusministeriö, maan puolustus.
07 Valtionvarainministeriö, valtion talouden hallinta. Vapauksien ja oikeuksien puolustaminen ei missään tapauksessa anna oikeutta julistaa sotaa tai muuta ennalta ehkäisevää väkivaltaista, tai ihmisten vapautta rajoittavaa toimintaa.