8 § Valtion ei pidä tukea yrityksiä ja järjestöjä, koska se on epätasa-arvoista ja epädemokraattista, ei kohdistu kaikille niin, että kaikki voisivat asian hyväksyä. Niin kauan kuin valtio on EU:n jäsen, pitää kuitenkin maksaa siihen liittyvät maksut, vaikka EU on epädemokraattinen ja yksilön vapauksien vastainen.

Henkilökohtaiset tuet ovat perusteltuja silloin, kun henkilö ei itse pysty huolehtia itsestään, esimerkiksi vakavan sairauden vuoksi. Tätä varten pitää olla joku tukijärjestelmä, jonka kautta on mahdollista auttaa niitä, jotka muuten eivät ehkä saisi apua. Parasta tosin olisi, jos ihmiset huolehtisivat itse vapaaehtoisesti lähimmäisistään.

Ei pidä olla useita eri tukimuotoja, vaan mieluiten yksi mahdollisimman tehokas ja kevyt tukijärjestelmä. Tukemisessa pitää pyrkiä ei rahallisiin tukiin, koska rahalliset tuet nostavat hintoja ja tekevät elämästä kalliimpaa niille, jotka joutuvat tekemään töitä.

Tuet ja valtion talous pitää hoitaa niin, että kuormittaa maksajia mahdollisimman vähän, koska kukaan ei halua vasten tahtoa olla muiden orja ja tehdä toisten puolesta töitä. Tukijärjestelmästä vastaa:
07 Valtionvarainministeriö.