5 § On kaikkien ihmisten etu, että jokainen saa hyvän koulutuksen. Se antaa mahdollisuuden pärjätä ja huolehtia itsestään. Siksi on perusteltua, että koulutus taataan yhteisesti valtion tasolta. Koulutuksen pitää olla tehokasta ja laadukasta. Laadukas tarkoittaa, että opetuksen sisältö on hyödyllistä ja auttaa ihmistä toimimaan yhteiskunnassa itsenäisesti. Pitää pyrkiä myös siihen, että mahdollisimman monella, joka sitä haluaa, on mahdollisuus opiskella korkeakoulu-tasolle asti.

Koulutuksen rahoitus pitää jakautua asukasmäärän mukaan tasaisesti. Määrärahat pitää käyttää niin, että kaikille saadaan taloudellisesti järkevästi koulutus. Koulutuksen toteutumisesta vastaa:
08 Opetusministeriö.