minikraatit-logo
MINIKRAATIT
VALTION BUDJETTI

”Älkää kysykö mitä valtio voi tehdä teille, tai mitä te voitte tehdä valtiolle, vaan mitä te voitte tehdä itsellenne”
- Roope Berg
 
   
Minikraatit_yhdistyksen_saannot.pdf
Minikraatit_budjettiesitys.pdf

Budjettiehdotus.xls
Kannattajakortti.pdf
 
1. Valtion menot

Puolueen tavoitteena on maksimoida ihmisten vapaudet ja oikeudet. Se tarkoittaa, että ihmisillä pitää olla mahdollisimman suuri oikeus päättää omista asioista, erityisesti siitä, mihin omat rahat käytetään. Valtion tuloja pitää käyttää vain yleishyödyllisiin asioihin, jotka puolueohjelman mukaan ovat: Yhteiskuntajärjestys, Koulutus, Terveys, Ympäristö, Tuet. Tässä esityksessä tuet ovat merkitty kohtaan Muut kulut. Muihin kuluihin on merkitty myös valtion pakollisia maksuja, kuten EU-jäsenyys ja korkokulut. Kustannusten tulee määräytyä selkeästi tarpeen mukaan ja osoittaa kansalaisille helposti ymmärrettävästi mihin rahat on käytetty.

Kun budjetti järjestetään puolueen ohjelman mukaan, valtion budjetti jakautuu taulukon 1 mukaisesti. Taulukon vasemmassa reunassa on toiminnan hinta yhtä asukasta kohden kuukaudessa ja sen vieressä oikealla puolella hinta asukasta kohden vuodessa. Toiminnan kokonaiskustannus vuodessa on taulukon oikeassa reunassa. Suluissa olevat luvut ovat nykyisen tilanteen mukaan.

Valtion työntekijöiden palkat ja määrä pitää sitoa valtion tulojen kehitykseen ja asukasmäärään. Jos kansalaismäärä kasvaa, työntekijämäärä saa kasvaa tarvittaessa vastaavasti, tai vähetä, jos kansalaismäärä vähenee. Samoin, jos verotulot kasvavat, kasvaneilla tuloilla voidaan kasvattaa valtion työntekijöiden palkkaa tai määrää. Palkan ja määrän pitää olla sidottuja valtion tuloihin. Jos palkkoja halutaan korotta ilman, että valtion tulot kasvavat, työntekijämäärän pitää vähetä. Sama pätee myös valtion maksamiin tukiin. Jos tuensaajamäärä kasvaa, mutta valtion tulot eivät, tukimäärä henkilöä kohden kutistuu.

2. Valtion tulot

Tavoitteena on keventää verotusta ja maksuja niin, että kansalaiset voivat paremmin äänestää omilla rahoillaan itse ja valita itse mihin rahoja käytetään. Näin on päädytty taulukon 2 mukaiseen tulorakenteeseen.

Tämä tarkoittaa muun muassa, että:
- Tulo-, lahja-, perintö- ja kiinteistövero poistuvat
- Yhteisövero 18 %
- Arvonlisävero 24 %

Taulukoissa 8-10 esitetty tarkemmin mistä tulot kertyvät. Ne avautuvat taulukon 2 linkeistä.

3. Yhteenveto

Tässä laskelmassa valtion budjetti on ylijäämäinen ja valtion velkaa pystyttäisiin lyhentää noin 1,5 miljardia vuodessa. Ylijäämä toimii myös säätövarana, jos tulee yllättäviä pakollisia kuluja, joita tässä ei ole huomioitu. Arvot ja määrät ovat arvioita ja tarkentuvat tilanteen mukaan. Tavoite on, että suhteet pysyisivät samana. Jos henkilömäärät muuttuvat, mutta tulot eivät, osuus tuloista muuttuu henkilömäärän mukaan.

Laskelmassa olevia arvioituja henkilömääriä ja tarvittavia resursseja pitää tarkentaa tilanteen mukaan niin, että tarvittavat asiat saadaan tehtyä tehokkaasti ja hyvin, ilman turhia kuluja. Kun systeemi yksinkertaistuu, hallinnon tehtävät vähenevät, jolloin tarve työntekijöille saattaa vähetä.

Jos tulot kasvavat, ensisijainen tavoite on lyhentää lainaa, jotta korkokuluista päästäisiin eroon. Jos korkokuluja ei ole, tavoite on poistaa auto- ja ajoneuvovero ja pienentää arvonlisäveroa.