Taulukko 9, Sekalaiset tulot.
12. SEKALAISET TULOT   1 691 693 000 €
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 37 227 000 €
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 37 227 000 €
25. Oikeusministeriön hallinnonala 138 950 000 €
10. Tuomioistuintulot 38 900 000 €
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 23 300 000 €
20. Ulosottomaksut 74 000 000 €
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 000 €
26. Sisäministeriön hallinnonala 450 000 €
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 450 000 €
27. Puolustusministeriön hallinnonala 6 506 000 €
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000 €
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000 €
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 6 480 000 €
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 61 361 000 €
10. Tullin tulot 2 500 000 €
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 5 200 000 €
25. Metallirahatulot 15 000 000 €
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 19 796 000 €
60. Työturvallisuusmaksu 900 000 €
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 17 965 000 €
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 542 543 000 €
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 538 543 000 €
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000 €
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 34 470 000 €
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 1 040 000 €
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 000 000 €
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000 €
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 3 400 000 €
44. Kalastonhoitomaksut  10 400 000 €
45. Riistanhoitomaksut 10 130 000 €
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 6 000 000 €
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 142 393 000 €
10. Liikenneviraston tulot 141 743 000 €
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 650 000 €
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 170 950 000 €
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 850 000 €
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 65 000 000 €
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 103 100 000 €
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 429 693 000 €
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600 000 €
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 426 788 000 €
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 305 000 €
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 5 650 000 €
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 2 150 000 €
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 500 000 €
39. Muut sekalaiset tulot 121 500 000 €
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 119 000 000 €
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000 €