Taulukko 8, Verot ja veronalaiset tulot.
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT   28 882 090 000 €
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 2 950 200 000 €
01. Ansio- ja pääomatuloverot 0 %  
02. Yhteisövero 18,0 % 2 950 200 000 €
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 17 009 000 000 €
01. Arvonlisävero 24 % 17 009 000 000 €
08. Valmisteverot 6 055 000 000 €
01. Tupakkavero 61 % 950 000 000 €
04. Alkoholijuomavero 30 % 1 340 000 000 €
07. Energiaverot 50 % 3 765 000 000 €
10. Muut verot 2 816 000 000 €
03. Autovero 899 000 000 €
05. Varainsiirtovero 802 000 000 €
07. Ajoneuvovero 1 090 000 000 €
08. Jätevero 25 000 000 €
19. Muut veronluonteiset tulot 51 890 000 €
06. Väylämaksut 44 800 000 €
08. Öljyjätemaksu 4 000 000 €
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu  3 090 000 €