Taulukko 6, Ympäristö
Hallinnonala Työntekijöitä 1/Kansalainen Keskipalkka Kustannus Osuus
10. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 1 645 kpl     2 074 491 741 €/v 6,47 %
  Työntekijöitä 1 096 kpl 1/5 000 2750 €/kk 36 181 200 €/v 0,11 %
     Työnantajan eläkemaksut     643 €/kk 8 459 382 €/v 0,03 %
  Rakennukset ja laitteet       19 735 200 €/v 0,06 %
  Yle 548 kpl 1/10 000 2300 €/kk 6 578 400 €/v 0,02 %
     Työnantajan eläkemaksut     538 €/kk 3 537 560 €/v 0,01 %
  Väylät ja muut yhteydet       1 750 000 000 €/v 5,46 %
  Urheilu ja kulttuuripaikat       250 000 000 €/v 0,78 %
Taulukossa 6 on esitetty tarkemmin ympäristöön käytettävien rahojen käyttötarkoitukset. Vasemmassa laidassa kerrottu organisaatio ja sen resurssit, eli henkilöt ja tilat. Keskellä on laskettu monta henkilöä / kansalainen ja työntekijöiden keskipalkka. Huom. koska tuloveroa ei ole tässä budjettiesityksessä, palkka on pienempi kuin nykyään. Oikeassa laidassa on kustannus vuodessa ja osuus koko valtion budjetista. Määrät ovat arvio, jota voidaan tarvittaessa tarkentaa tilanteen mukaan. Ympäristökuluihin kuuluu julkiset kulttuuri- ja urheilupaikat ja perusinfrastruktuuri.

Taulukko 1