Taulukko 3, Yhteiskuntajärjestys
Hallinnonala Työntekijöitä 1/Kansalainen Keskipalkka Kustannus Osuus
01. EDUSKUNTA 300 kpl     19 286 239 €/v 0,06 %
  Kansanedustajat 200 kpl 1/27 410 4250 €/kk 10 200 000 €/v 0,03 %
     Työnantajan eläkemaksut     994 €/kk 2 384 821 €/v 0,01 %
  Työntekijät 100 kpl 1/54 820 2500 €/kk 3 000 000 €/v 0,01 %
     Työnantajan eläkemaksut     585 €/kk 701 418 €/v 0,00 %
  Eduskuntatalo       3 000 000 €/v 0,01 %
02. TASAVALLAN PRESIDENTTI 10 kpl     500 469 €/v 0,00 %
  Presidentti 1 kpl 1/5 482 000 5000 €/kk 60 000 €/v 0,00 %
     Työnantajan eläkemaksut     1169 €/kk 14 028 €/v 0,00 %
  Työntekijät 9 kpl 1/609 111 2750 €/kk 297 000 €/v 0,00 %
     Työnantajan eläkemaksut     643 €/kk 69 440 €/v 0,00 %
  Presidentin asunto       60 000 €/v 0,00 %
03. OIKEUSMINISTERIÖ 5 482 kpl     256 094 908 €/v 0,80 %
  Työntekijät 5 482 kpl 1/1 000 2750 €/kk 180 906 000 €/v 0,56 %
     Työnantajan eläkemaksut     643 €/kk 42 296 908 €/v 0,13 %
  Rakennukset       32 892 000 €/v 0,10 %
04. SISÄMINISTERIÖ 14 651 kpl     646 437 024 €/v 2,02 %
  Poliisit 7 831 kpl 1/700 2750 €/kk 258 437 143 €/v 0,81 %
  Palomiehet 5 482 kpl 1/1 000 2750 €/kk 180 906 000 €/v 0,56 %
  Rajavartijat 548 kpl 1/10 000 2750 €/kk 18 090 600 €/v 0,06 %
  Hätäkeskus 680 kpl 1/50 000 2750 €/kk 22 440 000 €/v 0,07 %
  Maahanmuuttovirasto 110 kpl 1/50 000 2750 €/kk 3 618 120 €/v 0,01 %
     Työnantajan eläkemaksut     643 €/kk 113 043 298 €/v 0,35 %
  Rakennukset       41 584 886 €/v 0,13 %
  Kalusto       8 316 977 €/v 0,03 %
05. ULKOMINISTERIÖ 1 096 kpl     49 903 302 €/v 0,16 %
  Henkilökunta 1 096 kpl 1/5 000 2750 €/kk 36 181 200 €/v 0,11 %
     Työnantajan eläkemaksut     643 €/kk 8 459 382 €/v 0,03 %
  Rakennukset       5 262 720 €/v 0,02 %
06. PUOLUSTUSMINISTERIÖ 10 964 kpl     1 972 677 816 €/v 6,15 %
  Henkilökunta 10 964 kpl 1/500 2750 €/kk 361 812 000 €/v 1,13 %
     Työnantajan eläkemaksut     643 €/kk 84 593 816 €/v 0,26 %
  Rakennukset       526 272 000 €/v 1,64 %
  Aseet       1 000 000 000 €/v 3,12 %
07. VALTIOVARAINMINISTERIÖ 10 964 kpl     512 189 816 €/v 1,60 %
  Henkilökunta 10 964 kpl 1/500 2750 €/kk 361 812 000 €/v 1,13 %
     Työnantajan eläkemaksut     643 €/kk 84 593 816 €/v 0,26 %
  Rakennukset       65 784 000 €/v 0,21 %
Taulukossa 3 on esitetty tarkemmin yhteiskuntajärjestykseen käytettävien rahojen käyttötarkoitukset. Vasemmassa laidassa kerrottu organisaatio ja sen resurssit, eli henkilöt ja tilat. Keskellä on laskettu monta henkilöä / kansalainen ja työntekijöiden keskipalkka. Esimerkiksi poliisit 1/500 tarkoittaa, että 500 kansalaista kohden olisi yksi poliisi. Huom. taulukkoon merkitty palkka on nettotulo, tulovero poistettu. Oikeassa laidassa on kustannus vuodessa ja osuus koko valtion budjetista. Määrät ovat arvio, jota voidaan tarvittaessa tarkentaa tilanteen mukaan.

Taulukko 1