Taulukko 2, Valtion tulot, yhteenveto
TULOARVIO YHTEENSÄ 32 352 135 000 €
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 28 882 090 000 €
12. SEKALAISET TULOT 1 691 693 000 €
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 1 380 352 000 €
15. LAINAT 398 000 000 €