Taulukko 10, Muut tulot.
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET   1 380 352 000 €
01. Korkotulot 73 352 000 €
05. Korot muista lainoista 73 352 000 €
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 209 000 000 €
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 1 209 000 000 €
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 98 000 000 €
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 98 000 000 €
15. LAINAT   398 000 000 €
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 398 000 000 €
04. Muiden lainojen lyhennykset 398 000 000 €